Rekrutacja otwarta do 31.05.2019r

!!!!Ostatnie miejsca!!!!

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Projekcie do składania formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu bądź drogą mailową. Rekrutacja trwa do 31.05.2019r.  Projekt skierowany do osób:

  • niepełnosprawnych (stopień umiarkowany bądź znaczny)
  • młodzież NEET (do 29 r.ż)
  • zamieszkujących Województwo Pomorskie.

Zapraszamy do kontaktu, tel: 721 551 766

Szkolenia oraz staże zawodowe

Masz 18-29 lat?

Znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności?

Mieszkasz na terenie województwa pomorskiego?

Potrzebujesz podnieść swoje kwalifikacje/ kompetencje?

Zadzwoń do nas!

tel. 721 551 766

W ramach projektu oferujemy szkolenia oraz staże zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie.

Poszukujemy osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie oraz firm, które przyjmą stażystów.

W związku z realizacją projektu poszukujemy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa pomorskiego, które chciałyby przystąpić do projektu i podnieść swoje kwalifikacje/ kompetencje oraz firm, które chciały by przyjąć na staż uczestników projektu.

Projekt zakłada szkolenia oraz staże zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie.

Więcej informacji w zakładce „O projekcie” oraz „Rekrutacja i regulamin”

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 15.01.2018

Poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzićidentyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwań, mocnych i słabych stron, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów z określeniem celu zawodowego, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych z ustaleniem działań i form pomocy w ramach projektu i ustaleniem działań do samodzielnej realizacji przez uczestników oraz opracowaćIPD zawierający opis obecnej sytuacji uczestnika projektu i opis kierunku rozwoju zawodowego w tym zakres niezbędnego wsparcia.

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z dnia 15.01.2018