O projekcie

www.dreamsart.pl

Projekt jest skierowany do 54 osób (33 kobiet  i 21 mężczynz) biernych zawodowo z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, z województwa pomorskiego, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – osoby które nie pracują, nie ksztacą się i nie uczą się)

Główny cel projektu:

wzrost aktywności zawodowej osób biernych zawodowo, które pozostają bez pracy i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Zakres wsparcia:

  • spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania;
  • szkolenie zawodowe zgodne z IPD;
  • 6 miesięczny staż zawodowy
  • Pośrednictwo Pracy.

 

W ramach projektu oferujemy:

  • zwrot kosztów dojazdu;
  • refundacja zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem;
  • pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej;
  • stypendium szkoleniowe;
  • stypendium stażowe.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 31.05.2019 r. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.